Biesbosch museum

Het Biesboschmuseum belicht voor jong en oud de rijke cultuurhistorie van het Nationaal Park. De aanplant van biezen, riet en wilgenhout en de verwerking door hoepelmakers, manden- en rietmattenvlechters staan hier centraal.

Daarnaast is er aandacht voor visserij, jacht en stroperij en de belangrijke rol van de Biesbosch als vluchtroute tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een boeiende diavoorstelling geeft de ontwikkeling van de Biesbosch vanaf de St Elisabethsvloed in 1421 tot heden weer.

In een nagebouwde beverburcht maak je het leven van de bever van dichtbij mee. In de twee aquaria zwemmen onder meer levende steuren, meervallen, spiegelkarpers, en snoekbaarzen.