Middeleeuwen kleurplaten (45)

Op deze pagina hebben we een aantal mooie kleurplaten verzameld die met de Middeleeuwen te maken hebben.

De Middeleeuwen is een periode van wel 1000 jaar lang — en duurde pakweg van 500 tot 1500. In de Middeleeuwen werden er veel kastelen gebouwd. Daar woonden de edelmannen, jonkvrouwen en ridders. De ridders beschermden de mensen tegen vijanden. Als er geen oorlog was dan oefenden ze hun vechtkunsten tijdens riddertoernooien. De (vroege) Middeleeuwen is ook de periode waarin de Vikingen vanuit Scandinavië over de wereld zwierven op hun ontdekkingsreizen en plundertochten.

Middeleeuwen kleurplaten

  • Alleen persoonlijk gebruik - Afbeeldingen zijn het eigendom van de respectievelijke rechtenhebbenden