(Terug naar) School kleurplaten (29)

Hier zijn een aantal leuke kleurplaten van allerlei activiteiten die met leren en naar school gaan te maken hebben.

(Terug naar) School kleurplaten

  • CC0 (de maker publiceerde zijn of haar werk in het publiek domein) of gebruiksrecht is niet bekend
laura ~ op 20 juli 2015 om 11:41

note school
rekenen - rekenmachine
taal - vertaler
l.o. - wii
geschiedenis - iedereen is dood
spelling - er is verbetering op de computer