Wat is Halloween? Weetjes en feiten over Halloween

6 Oct 2014

Halloween is een jaarlijks terugkerend feest dat gevierd wordt op 31 oktober. Het woord Halloween is een verbastering van All Hallow’s Eve. Dit is Engels voor de avond voor Allerheiligen. Allerheiligen is een katholieke viering voor de heiligenverering.

Oorsprong

De oorsprong van Halloween ligt echter niet in de Katholieke kerk, maar in het Keltische Ierland van de 5e eeuw voor Christus. Daar werd op 31 oktober Samhain gevierd, het Keltische Nieuwjaar. Volgens de overlevering kwamen op die dag de geesten van de overledenen van het afgelopen jaar terug om bezit te nemen van de lichamen van de levenden. Uit angst doofden de mensen op de avond van 31 oktober zoveel mogelijk het licht en vuur in hun huizen om ze onaantrekkelijk voor de geesten te maken. Ze verkleedden zich om zichzelf onherkenbaar te maken en maakten herrie om de geesten weg te jagen die op zoek waren naar nieuwe lichamen.

Het Halloween-feest is daarna door de Romeinen en nog later de Katholieke kerk overgenomen. Na verloop van tijd kreeg Halloween, door het afnemende (bij)geloof in geesten, een ritueel karakter. De verkleedpartij als griezel, geest of heks kreeg dan ook een meer ceremoniële rol.

In de eerste helft van de 19e eeuw werd het feest van Halloween door Ierse immigranten in Amerika geïntroduceerd. In die tijd werd er bij wijze van plagerijtje op de ramen van huizen getikt of werden de hekken uit hun hengsel gehaald.

Bonfires

Tegenwoordig is het minder bekend en populair, maar in het verleden waren de zogenaamde bonfires een belangrijk onderdeel van Halloween. Bonfires zijn grote feestvuren. Oorspronkelijk werden deze vuren ‘bone fires’ genoemd: vuren waarin botten verbrand werden. Vandaag de dag zijn het gewoon vreugdevuren.

Trick-or-treat

Verklede kinderen: trick or treat

De gewoonte van trick-or-treat, waarbij kinderen de huizen langs gaan voor snoep, is helemaal niet uit Ierland afkomstig. Waarschijnlijk is trick-or-treat een overblijfsel van een 9e eeuwse Europese gewoonte: souling. Op 2 november is het Allerzielen. Op deze dag was het gebruikelijk om van dorp naar dorp te trekken om te bedelen om soul cakes (vierkante stukjes brood met krenten). Hoe meer soul cakes ze kregen, hoe meer gebeden de bedelaars beloofden op te zeggen voor de overleden familieleden van de gevers. Er werd namelijk geloofd dat elk gebed, zelfs van vreemden, de doden zou helpen hun weg naar de hemel te vinden.

Lampions

Het gebruik van lampions, de zogenaamde Jack-o-lantern, is afkomstig uit de Ierse folklore. Een Ierse legende verhaalt over Jack, die bekend stond als een zuipschuit en een bedrieger. Jack had de duivel een loer gedraaid door hem in een boom te laten klimmen en een kruis in de stam te kerven, zodat de duivel er niet meer uit kon. Pas toen de duivel beloofde Jack niet meer lastig te vallen liet Jack hem vrij uit de boom. Na zijn dood werd Jack de toegang tot de hemel ontzegd, maar in de hel was hij vanwege zijn akkefietje met de duivel ook niet welkom. Jack werd veroordeeld om eeuwig rond te dolen, met een gloeiend houtje in een uitgeholde knol als enig lichtje op zijn pad. De Jack-o-lantern is het overblijfsel van deze legende, alleen werden knollen in de loop van de tijd vervangen door pompoenen.

Meer Halloween?

Ook voor andere leuke Halloween dingetjes kun je op onze site terecht, zoals het uithollen van een pompoen en sjablonen voor het uitsnijden van een enge griezel.

indi ~ op 9 October 2011 om 14:56

super saaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaai